Đời sống

Vai trò của Quốc hội trong Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ

Vai trò của Quốc hội trong Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ

Như với hầu hết tất cả các quyết định chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, nhánh hành pháp, bao gồm cả tổng thống và Quốc hội đều chia sẻ trách nhiệm trong lý tưởng hợp tác về các vấn đề chính sách đối ngoại.

Quốc hội kiểm soát các chuỗi ví, vì vậy nó có ảnh hưởng đáng kể đối với tất cả các loại vấn đề liên bang - bao gồm chính sách đối ngoại. Quan trọng nhất là vai trò giám sát của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Nhà đối ngoại.

Hạ viện và Ủy ban Thượng viện

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện có vai trò đặc biệt vì Thượng viện phải phê chuẩn tất cả các hiệp ước và đề cử cho các bài đăng chính sách đối ngoại quan trọng và đưa ra quyết định về pháp luật trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Một ví dụ là câu hỏi thường được đề cử mạnh mẽ của một ứng cử viên làm thư ký nhà nước của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Các thành viên của ủy ban đó có ảnh hưởng rất lớn đến cách chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ được thực hiện và ai đại diện cho Hoa Kỳ trên toàn thế giới.

Ủy ban đối ngoại Hạ viện có ít thẩm quyền hơn, nhưng nó vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc thông qua ngân sách đối ngoại và điều tra cách sử dụng số tiền đó. Các thành viên Thượng viện và Hạ viện thường đi ra nước ngoài trong các nhiệm vụ tìm hiểu thực tế đến những nơi được coi là quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

Sức mạnh chiến tranh

Chắc chắn, cơ quan quan trọng nhất được trao cho Quốc hội nói chung là sức mạnh để tuyên chiến và nâng cao và hỗ trợ các lực lượng vũ trang. Thẩm quyền được cấp tại Điều 1, Mục 8, Khoản 11 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Nhưng quyền lực quốc hội này do Hiến pháp ban hành luôn là một điểm sáng căng thẳng giữa Quốc hội và vai trò hiến pháp của tổng thống với tư cách là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Nó đã đến lúc sôi sục vào năm 1973, sau sự bất ổn và chia rẽ do Chiến tranh Việt Nam gây ra, khi Quốc hội thông qua Đạo luật Quyền lực Chiến tranh gây tranh cãi về quyền phủ quyết của Tổng thống Richard Nixon để giải quyết các tình huống đưa quân đội Hoa Kỳ ra nước ngoài họ trong hành động vũ trang và làm thế nào tổng thống có thể thực hiện hành động quân sự trong khi vẫn giữ Quốc hội trong vòng lặp.

Kể từ khi Đạo luật Quyền lực Chiến tranh được thông qua, các tổng thống đã coi đó là hành vi vi phạm hiến pháp đối với quyền lực hành pháp của họ, báo cáo Thư viện Quốc hội, và nó vẫn bị bao vây bởi những tranh cãi.

Vận động hành lang

Quốc hội, hơn bất kỳ bộ phận nào khác của chính phủ liên bang, là nơi mà các lợi ích đặc biệt tìm cách giải quyết các vấn đề của họ. Và điều này tạo ra một ngành vận động hành lang và xây dựng chính sách lớn, phần lớn tập trung vào các vấn đề đối ngoại. Người Mỹ quan tâm đến Cuba, nhập khẩu nông nghiệp, nhân quyền, biến đổi khí hậu toàn cầu, nhập cư, trong số nhiều vấn đề khác, tìm kiếm các thành viên của Hạ viện và Thượng viện để tác động đến các quyết định về luật pháp và ngân sách.