Lời khuyên

Cách phân tích một dòng tệp theo dòng với Python

Cách phân tích một dòng tệp theo dòng với Python


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Một trong những lý do chính khiến mọi người sử dụng Python là để phân tích và thao tác văn bản. Nếu chương trình của bạn cần phải làm việc thông qua một tệp, tốt nhất nên đọc từng dòng một tệp vì lý do không gian bộ nhớ và tốc độ xử lý. Điều này được thực hiện tốt nhất với một vòng lặp while.

Mẫu mã để phân tích dòng văn bản theo dòng

fileIN = open (sys.argv1, "r") line = fileIN.readline () trong khi dòng: một số phân tích ở đây dòng = fileIN.readline ()

Mã này lấy đối số dòng lệnh đầu tiên làm tên của tệp sẽ được xử lý. Dòng đầu tiên mở nó và khởi tạo một đối tượng tệp, "fileIN." Dòng thứ hai sau đó đọc dòng đầu tiên của đối tượng tệp đó và gán nó cho biến chuỗi, "dòng". Vòng lặp while thực thi dựa trên hằng số của "dòng". Khi "dòng" thay đổi, vòng lặp khởi động lại. Điều này tiếp tục cho đến khi không còn dòng nào của tệp được đọc. Chương trình sau đó thoát.

Đọc tệp theo cách này, chương trình không cắn nhiều dữ liệu hơn mức được đặt để xử lý. Nó xử lý dữ liệu mà nó nhập vào nhanh hơn, cho đầu ra tăng dần. Theo cách này, dung lượng bộ nhớ của chương trình được giữ ở mức thấp và tốc độ xử lý của máy tính không bị ảnh hưởng. Điều này có thể quan trọng nếu bạn đang viết một tập lệnh CGI có thể thấy vài trăm bản thân nó đang chạy cùng một lúc.

Thông tin thêm về "While" trong Python

Câu lệnh loop while liên tục thực thi một câu lệnh đích miễn là điều kiện là đúng. Cú pháp của vòng lặp while trong Python là:

biểu thức while: statement (s)

Câu lệnh có thể là một câu lệnh đơn hoặc một khối câu lệnh. Tất cả các câu lệnh được thụt vào bởi cùng một lượng được coi là một phần của cùng một khối mã. Sự thụt lề là cách Python chỉ ra các nhóm câu lệnh.