Mới

Ý nghĩa của từ tiếng Nhật Kanari

Ý nghĩa của từ tiếng Nhật Kanari

Từ tiếng nhật kanari- được phát âm chính xác như chính tả ngữ âm chỉ ra - được dịch theo một số cách tùy thuộc vào ngữ cảnh. Nó có thể có nghĩa là "đẹp", "cổ tích" hoặc "khá / khá". Câu trong đó từ xuất hiện sẽ cho biết từ đó nên được sử dụng như thế nào.

Nhân vật Nhật Bản

かなり

Thí dụ

Nút Kesa wa kanari samukatta, mafuraa o shite dekaketa
今朝はかなり寒かったので、マフラーをして出かけた。

Dịch:Vì trời khá lạnh sáng nay, tôi ra ngoài quàng khăn.