Đời sống

Péter Les Plombs: Biểu hiện của Pháp

Péter Les Plombs: Biểu hiện của Pháp

Biểu hiện: Péter les plombs

Cách phát âm: trả tay lay plo (n)

Ý nghĩa: thổi cầu chì, đập trần nhà, lật nắp, mất bình tĩnh

Dịch nghĩa đen: thổi cầu chì

Ghi danh: không chính thức

Từ đồng nghĩa: péter une durite - "thổi ống tản nhiệt"

Ghi chú

Thành ngữ Pháp péter les plombs, hoặc là péter un plomb, giống như "thổi cầu chì" trong tiếng Anh. Cả hai đều được sử dụng theo nghĩa đen liên quan đến cầu chì điện, và theo nghĩa bóng khi nói về việc cực kỳ tức giận và bay vào một cơn thịnh nộ.

Thí dụ

Quand je les ai vus đoàn, j'ai pété les plombs!

Khi tôi nhìn thấy chúng cùng nhau, tôi đã mất nó!