Mới

Sự kết hợp của 'Saber'

Sự kết hợp của 'Saber'

Sabre, một động từ phổ biến trong tiếng Tây Ban Nha thường có nghĩa là "biết" theo nghĩa là có kiến ​​thức, rất bất thường. Cả thân và kết thúc có thể có hình thức bất ngờ.

Sabre không nên nhầm lẫn với conocer, cũng có nghĩa là "để biết", nhưng theo nghĩa là làm quen với một người. Conocer cũng được liên hợp bất thường

Các hình thức bất thường được hiển thị dưới đây in đậm. Đại từ được hiển thị cho thuận tiện và rõ ràng; chúng thường bị bỏ qua trong lời nói và văn bản hàng ngày.

Nguyên bản của Sabre

kẻ phá hoại (để biết)

Gerund của Sabre

sabiendo (biết)

Phần của Sabre

sabido (đã biết)

Chỉ định hiện tại của Sabre

(Tôi biết), tú sabes (bạn biết), ust / él / ella sabe (bạn biết, anh ấy / cô ấy biết), nosotros / như sabemos (chúng tôi biết), vosotros / như sabéis (bạn biết), ustes / ellos ellas saben (bạn / họ biết)

Chỉ số nguyên thủy của Sabre

bạn ăn tối (Tôi biết), tú supiste (bạn đã biết), ust / él / ella supo (bạn, anh ấy / cô ấy biết), nosotros / như siêu nhân (chúng tôi đã biết), vosotros / như siêu sao (bạn đã biết), ustes / ellos / ellas siêu nhân (họ đã biết)

Chỉ số không hoàn hảo của Sabre

yo sabía (tôi đã biết), tú sabías (bạn đã biết), ust / él / ella sabía (bạn / anh ấy / cô ấy biết), nosotros / như sabíamos (chúng tôi biết), vosotros / như sabíais (bạn đã biết) / ellas sabían (bạn / họ biết)

Chỉ số tương lai của Sabre

bạn phá hoại (Tôi sẽ biết), tú sabrás (bạn sẽ biết), ust / él / ella sabrá (bạn / anh ấy / cô ấy sẽ biết), nosotros / như sabremos (chúng ta sẽ biết), vosotros / như sabréis (bạn sẽ biết), ustes / ellos / ellas sabrán (họ sẽ biết)

Có điều kiện Sabre

bạn sabría (Tôi sẽ biết), tú sabrías (bạn sẽ biết), ust / él / ella sabría (bạn / anh ấy / cô ấy sẽ biết), nosotros / như sabríamos (chúng ta sẽ biết), vosotros / như sabríais (bạn sẽ biết), ustes / ellos / ellas sabrían (bạn / họ sẽ biết)

Trình bày hiện tại của Sabre

que yo nâu đỏ (mà tôi biết), que tú sepas (mà bạn biết), que ust / él / ella nâu đỏ (mà bạn / anh ấy / cô ấy biết), que nosotros / như sepamos (mà chúng tôi biết), que vosotros / như nhiễm trùng (mà bạn biết), que ustes / ellos / ellas sepan (mà bạn / họ biết)

Khuất phục không hoàn hảo của Sabre

que yo supiera / supiese (mà tôi biết), que tú supieras / supieses (mà bạn đã biết), que ust / él / ella supiera / supiese (mà bạn / anh ấy / cô ấy biết), que nosotros / như supiéramos / supiésemos (mà chúng tôi biết), que vosotros / như supierais / supieseis (mà bạn đã biết), que ustes / ellos / ellas supieran / supiesen (mà bạn / họ biết)

Bắt buộc Sabre

sabe tú (biết), không sepas tú (không biết), nâu đỏ ust (biết), sepamos nosotros / as (cho chúng tôi biết), vosotros sabed / as (biết), không nhiễm trùng vosotros / như (không biết), sepan ustes (biết)

Chỉ số hoàn hảo hiện tại của Sabre

yo anh sabido, tú có sabido, ust / él / ella ha sabido, nosotros / as hemos sabido, vosotros habéis sabido, ustes / ellos / ellas han sabido (Tôi đã biết, bạn đã biết, v.v.

Pluperinf (Chỉ số hoàn hảo trong quá khứ của Sabre)

yo había sabido, tú había sabido, ust / él / ella había sabido, nosotros / as habíamos sabido, vosotros habíais sabido, ustes / ellos / ellas habían sabido (mà tôi đã biết, v.v. .)

Chỉ số hoàn hảo trong tương lai của Sabre

yo habré sabido, tú habrás sabido, ust / él / ella habrá sabido, nosotros / as habremos sabido, vosotros habréis sabido, ustes / ellos / ellas habrán sabido .)

Hiện tại hoàn hảo khuất phục của Sabre

yo haya sabido, tú hayas sabido, ust / él / ella haya sabido, nosotros / như hayamos sabido, vosotros hayáis sabido, ustes / ellos / ellas hayan sabido (mà tôi đã biết, v.v. .)

Quá khứ hoàn hảo khuất phục của Sabre

yo hubiera / hubiese sabido, tú hubieras / hubiese sabido, tú hubieras / hubieses sabido, ustl , mà bạn đã biết, rằng cô ấy đã biết, v.v.)

Điều kiện hoàn hảo của Sabre

yo habría sabido, tú habrías sabido, ust / él / ella habría sabido, nosotros / as habríamos sabido, vosotros habríais sabido, ustes / ellos / ellas habrían .)

Thì tiến bộ của Sabre

Nhiều thì lũy tiến sử dụng hình thức thích hợpcửa sông tiếp theo là gerund,sabiendo. Nó không phổ biến, tuy nhiên, để sử dụng kẻ phá hoại trong một hình thức tiến bộ.

Câu mẫu sử dụng mẫu của Sabre

Bộ tứ kẻ phá hoại lo que piensas. (Tôi muốn biết bạn đang nghĩ gì. Infinitive.)

Không que hacer. (Tôi không biết phải làm gì. Thì hiện tại.)

Cuántos años tenías cuando supiste la siguiente thông tin? (Bạn bao nhiêu tuổi khi biết thông tin sau đây? Lưu ý rằng trong thì nguyên hàm, được sử dụng ở đây, conocer thường có nghĩa là "để học" hoặc "để biết.")

Estábamos sorprendidos porque no sabíamos lo que había pasado. (Chúng tôi rất ngạc nhiên vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.)

Hemos sabido por mucho tiempo que el ser humano posee el poder Transformar la Tierra en formas a la vez terribles y majestuosas. (Từ lâu chúng ta đã biết rằng con người có khả năng biến đổi Trái đất theo những cách vừa kinh khủng vừa hùng vĩ cùng một lúc. Hiện tại hoàn hảo.)

Consejos tội lỗi, không sabríamos lo que debemos estudiar. (Không có nhiều lời khuyên, chúng ta sẽ không biết mình nên học gì.)

Cuando veas las fotos, sabrás la verdad. (Khi bạn nhìn thấy những bức ảnh, bạn sẽ biết sự thật. Tương lai.)

Không có tôi nhập hàng que Roxana nâu đỏ que đậu nành su ân nhân. (Không quan trọng là Roxana biết tôi là ân nhân của cô ấy. Hiện tại bị khuất phục.)

Podría estar roto por semanas y no lo thói quen sabido. (Nó có thể bị phá vỡ trong nhiều tuần và họ sẽ không biết. Hoàn hảo có điều kiện.)