Thông tin

Nhân khẩu học

Nhân khẩu học

Nhân khẩu học là nghiên cứu thống kê về dân số của con người. Nó bao gồm các nghiên cứu về kích thước, cấu trúc và sự phân bố của các quần thể khác nhau và những thay đổi trong chúng để đáp ứng với sự sinh, di cư, lão hóa và cái chết. Nó cũng bao gồm phân tích các mối quan hệ giữa quá trình kinh tế, xã hội, văn hóa và sinh học ảnh hưởng đến dân số. Lĩnh vực xã hội học dựa trên những khối dữ liệu khổng lồ được tạo ra bởi nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả Cục điều tra dân số Hoa Kỳ.

Nhân khẩu học được sử dụng rộng rãi cho các mục đích khác nhau và có thể bao gồm các quần thể nhỏ, mục tiêu hoặc dân số đông. Chính phủ sử dụng nhân khẩu học cho các quan sát chính trị, các nhà khoa học sử dụng nhân khẩu học cho mục đích nghiên cứu và các doanh nghiệp sử dụng nhân khẩu học cho mục đích quảng cáo.

Các khái niệm thống kê cần thiết cho nhân khẩu học bao gồm tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ sinh và tuổi thọ. Những khái niệm này có thể được chia nhỏ thành các dữ liệu cụ thể hơn, chẳng hạn như tỷ lệ nam giới và nữ giới và tuổi thọ của mỗi giới. Một điều tra dân số giúp cung cấp nhiều thông tin này, ngoài các hồ sơ thống kê quan trọng. Trong một số nghiên cứu, nhân khẩu học của một khu vực được mở rộng để bao gồm giáo dục, thu nhập, cấu trúc của đơn vị gia đình, nhà ở, chủng tộc hoặc sắc tộc, và tôn giáo. Thông tin được thu thập và nghiên cứu để có cái nhìn tổng quan về dân số phụ thuộc vào bên sử dụng thông tin.

Từ điều tra dân số và thống kê quan trọng được thu thập bằng nhiều nguồn khác nhau, các nhà xã hội học có thể tạo ra một bức tranh về dân số Hoa Kỳ - chúng ta là ai, chúng ta đang thay đổi như thế nào và thậm chí chúng ta sẽ là ai trong tương lai.