Đời sống

Bảng tính lãi gộp

Bảng tính lãi gộp


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Lãi suất gộp rất quan trọng đối với bất kỳ ai thực hiện đầu tư hoặc trả nợ để hiểu cách kiếm lợi nhuận cao nhất từ ​​tiền lãi. Tùy thuộc vào việc lãi kép được kiếm hay trả trên một khoản tiền, nó có thể khiến một người kiếm được nhiều tiền hơn hoặc trả cho họ nhiều hơn cho khoản vay hơn là lãi suất đơn giản.

Lãi suất gộp là gì?

Lãi gộp là lãi trên một khoản tiền gốc và bất kỳ khoản lãi nào được tích lũy thường được gọi là lãi trên lãi. Nó được tính toán phổ biến nhất khi tái đầu tư thu nhập thu được từ tiền lãi trên một khoản tiền trở lại vào khoản tiền gửi ban đầu, do đó làm tăng đáng kể số tiền mà nhà đầu tư đạt được.

Nói một cách đơn giản, khi lãi được gộp, nó được cộng lại vào tổng ban đầu.

Tính lãi gộp

Công thức được sử dụng để tính lãi kép là M = P (1 + i) n. M là số tiền cuối cùng bao gồm tiền gốc, P là số tiền gốc (số tiền gốc đã vay hoặc đầu tư), i là lãi suất mỗi năm và n là số năm đầu tư.

Ví dụ: nếu một người nhận được 15% tiền lãi cho khoản đầu tư 1.000 đô la trong năm đầu tiên - tổng cộng 150 đô la - và tái đầu tư số tiền đó vào khoản đầu tư ban đầu, thì trong năm thứ hai, người đó sẽ nhận được 15% tiền lãi cho 1.000 đô la và 150 đô la đã được tái đầu tư.

Thực hành tính toán lãi gộp

Hiểu cách tính lãi kép có thể giúp ích khi xác định thanh toán cho các khoản vay hoặc giá trị đầu tư trong tương lai. Các bảng tính này cung cấp nhiều kịch bản lãi kép thực tế cho phép bạn thực hành áp dụng các công thức quan tâm. Những vấn đề thực hành này, cùng với kiến ​​thức nền tảng vững chắc về số thập phân, tỷ lệ phần trăm, sở thích đơn giản và từ vựng về sở thích, sẽ chuẩn bị cho bạn thành công khi tìm giá trị lãi kép trong tương lai.

Các phím trả lời có thể được tìm thấy trên trang thứ hai của mỗi PDF.

01 tháng 5

Bảng tính lãi gộp # 1

In bảng tính lãi kép này để hỗ trợ sự hiểu biết của bạn về công thức lãi kép. Bảng tính yêu cầu bạn cắm các giá trị chính xác vào công thức này để tính lãi cho các khoản vay và đầu tư chủ yếu được gộp hàng năm hoặc hàng quý.

Bạn nên xem lại các công thức lãi suất gộp để giúp bạn xác định những giá trị nào được yêu cầu để tính toán từng câu trả lời. Để được hỗ trợ thêm, trang web của Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ có một máy tính hữu ích để tìm lãi kép.

02 tháng 5

Bảng tính lãi gộp # 2

Bảng tính lãi kép thứ hai có tính năng lãi gộp thường xuyên hơn, chẳng hạn như nửa năm và hàng tháng, và tiền gốc ban đầu lớn hơn bảng tính trước.

03 tháng 5

Bảng tính lãi gộp # 3

Bảng tính lãi kép thứ ba bao gồm tỷ lệ phần trăm và thời gian phức tạp hơn với các khoản vay và đầu tư ở quy mô lớn hơn nhiều. Chúng cho phép bạn áp dụng sự hiểu biết của mình vào các tình huống thực tế như vay tiền mua xe hơi.

04 tháng 5

Bảng tính lãi gộp # 4

Bảng tính lãi kép này một lần nữa khám phá các khái niệm này nhưng nghiên cứu sâu hơn về lãi kép dài hạn với các công thức cho loại lãi suất này được các ngân hàng sử dụng thường xuyên nhất so với lãi suất đơn giản. Nó bao gồm các khoản vay lớn được đưa ra bởi các doanh nghiệp và cá nhân đưa ra quyết định đầu tư đáng kể.

05 tháng 5

Bảng tính lãi gộp # 5

Bảng tính lãi kép cuối cùng cung cấp cái nhìn toàn diện về việc áp dụng công thức lãi kép cho bất kỳ kịch bản nào, với các khoản tiền gốc có nhiều kích cỡ và lãi suất khác nhau để xem xét.

Với các khái niệm cốt lõi này, các nhà đầu tư và người nhận khoản vay có thể tận dụng sự hiểu biết của họ về lãi kép bằng cách cho phép họ đưa ra quyết định đúng đắn về lãi suất có lợi nhất.